Rodzice zawsze mają pewne oczekiwania co do swojego dziecka. Nie zawsze jednak wypowiadają je głośno, zdarza się często, że pozostawiają je dla siebie, aby nie sugerować dziecku żadnej drogi życiowej. Są jednak i tacy opiekunowie, którzy swoje oczekiwania traktują jako jasne wskazówki dla dziecka, a czasami wręcz rozkazy, co do tego, kim ma zostać i jak ma prowadzić swoje dorosłe życie.

Rodzice nie mają władzy nad dziećmi

A w zasadzie tracą ją, gdy dziecko zaczyna poznawać świat poza swoim domowym ogniskiem. Poznaje wtedy swoich pierwszych bliższych znajomych i dowiaduje się, że jego rodzice nie wiedzą wszystkiego i czasami się mylą. Ten proces ma na celu naturalne usamodzielnienie się dziecka. Zdarzam się jednak, że rodzice sztucznie starają się więź podtrzymać, a nawet zmusić dziecko, aby jej nie zrywało. Wtedy, często po mocno szkodliwych dla psychiki dziecka działaniach, dalej mogą cieszyć się w pełni lub częściowo utrzymaną kontrolą, która pozwala im wywołać niezdrowy nacisk na dziecko w sprawach jego życiowych wyborów.

Rodzic może żądać i szantażować

Szantaż emocjonalny to coś, co stosuje większość rodziców. Często służy on dobru dziecka i uczy je, jak należy postępować wobec rodziców i innych osób. Czasami jednak przyjmuje bardzo niezdrowy wymiar, zahaczając mocno o sferę prywatną. Zdarzyć się bowiem może, że rodzic będzie wymagał od dziecka powzięcia pewnych zajęć i aby je zmotywować, będzie powoływał się właśnie do tego typu nieczystych zagrywek. Powiedzenie dziecku, że musi wybrać tę szkołę, którą wskazał rodzic, bo to rodzic go utrzymuje, więc ma prawo wymagać, jest okropnie szkodliwe, ale działa, bo dziecko czuje się w ten sposób zobowiązane i godzi się na odebranie sobie resztek decyzyjności.

Jak odzyskać kontrolę?

Wiele dzieci, a w zasadzie już dorosłych ludzi, nie do końca rozumie, dlaczego dalej rodzice są dla nich tak ważnym elementem życia. Może to wynikać właśnie z przejęcia kontroli nad decyzjami przez nas podejmowanymi. Aby uciec do kontrolującego rodzica, zazwyczaj trzeba się od niego na dobre odciąć albo wyjechać na tyle daleko, żeby nie odczuwać na sobie jego wpływu. Toksyczny rodzic zawsze będzie jednak miał wpływ na nasze decyzje i aby dokładniej rozpoznać problem, dobrze jest udać się do psychologa specjalisty, który będzie w stanie podpowiedzieć nam, jaką strategię możemy obrać w walce o odzyskanie pełnej kontroli nad swoim życiem.