Terminy wypłat świadczeń z tytułu Prac Społecznie Użytecznych

(świadczenie do odbioru w kasie MCPS ul. Gdańska 7 w wyznaczonych termianch za okazaniem dowodu osobistego)

  • 7 lutego 2019 (czwartek)
  • 7 marca 2019 (czwartek)
  • 4 kwietnia 2019 (czwartek)
  • 9 maja 2019 (czwartek)
  • 6 czerwca 2019 (czwartek)
  • 4 lipca 2019 (czwartek)
  • 8 sierpnia 2019 (czwartek)
  • 5 września 2019 (czwartek)
  • 3 października 2019 (czwartek)
  • 7 listopada 2019 (czwartek)
  • 5 grudnia 2019 (czwartek)
  • 18 grudnia 2019 (środa - za przepracowany grudzień)


Świadczenie z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych - min. 8,30/godz.

Obowiązujące stawki, kwoty i wskaźniki (stan prawny na dzień 1 czerwca 2018 r.)

ŹRÓDŁO: http://psz.praca.gov.pl/rynek-pracy/stawki-kwoty-wskazniki