Terminy wypłat świadczeń z tytułu Prac Społecznie Użytecznych

(świadczenie do odbioru w kasie MCPS ul. Gdańska 7 w wyznaczonych termianch za okazaniem dowodu osobistego)

  • 06.07.2017 (czwartek)
  • 03.08.2017 (czwartek)
  • 07.09.2017 (czwartek)
  • 05.10.2017 (czwartek)
  • 06.11.2017 (poniedziałek)
  • 04.12.2017 (poniedziałek) – wypłata z PSU za miesiąc listopad 2017 r.
  • 20.12.2017 (środa) – wypłata z PSU za miesiąc grudzień 2017 r.


Świadczenie z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych - min. 8,10/godz.
Zasiłki i świadczenia nie zostały zwaloryzowane od 1 czerwca 2017 r. ponieważ średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2016 r. w stosunku do 2015 r. wyniósł 99,4% (Komunikat Prezesa GUS - M.P.2017.72). 
Obowiązujące stawki, kwoty i wskaźniki (stan prawny na dzień 1 czerwca 2017 r.)

ŹRÓDŁO: http://psz.praca.gov.pl/rynek-pracy/stawki-kwoty-wskazniki