Terminy wypłat świadczeń z tytułu Prac Społecznie Użytecznych

(świadczenie do odbioru w kasie MCPS ul. Gdańska 7 w wyznaczonych termianch za okazaniem dowodu osobistego)

    • 7 lutego 2019 (czwartek)
    • 7 marca 2019 (czwartek)
    • 4 kwietnia 2019 (czwartek)
    • 9 maja 2019 (czwartek)
    • 6 czerwca 2019 (czwartek)


Świadczenie z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych - min. 8,30/godz.

Obowiązujące stawki, kwoty i wskaźniki (stan prawny na dzień 1 czerwca 2018 r.)

ŹRÓDŁO: http://psz.praca.gov.pl/rynek-pracy/stawki-kwoty-wskazniki