Terminy wypłat świadczeń z tytułu Prac Społecznie Użytecznych

(świadczenie do odbioru w kasie MCPS ul. Gdańska 7 w wyznaczonych termianch za okazaniem dowodu osobistego)

  • 5 lipiec (czwartek)
  • 9 sierpień (czwartek)
  • 6 wrzesień (czwartek)
  • 4 październik (czwartek)
  • 8 listopad (czwartek)
  • 6 grudzień (czwartek)


Świadczenie z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych - min. 8,30/godz.
Zasiłki i świadczenia nie zostały zwaloryzowane od 1 czerwca 2017 r. ponieważ średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2016 r. w stosunku do 2015 r. wyniósł 99,4% (Komunikat Prezesa GUS - M.P.2017.72). 
Obowiązujące stawki, kwoty i wskaźniki (stan prawny na dzień 1 czerwca 2017 r.)

ŹRÓDŁO: http://psz.praca.gov.pl/rynek-pracy/stawki-kwoty-wskazniki