Zapraszamy do skorzystania z nieodpłatnej oferty skierowanej do Pabianiczan żyjących w najbliższym otoczeniu osoby uzależnionej od substancji psychoaktywnych (alkoholu, narkotyków, "dopalaczy", leków bez recepty).

Spotkania dla osób współuzależnionych będą się odbywały dwa razy w miesiącu, w siedzibie Ośrodka Profilaktyki i Integracji Społecznej (MCPS), ul. Partyzancka 31 (I piętro).
Wszystkie osoby zainteresowane serdecznie zapraszamy do kontaktu telefonicznego: (42) 215 – 42 – 11.

Jeśli zauważyliście Państwo u siebie następujące zachowania, objawy – prawdopodobnie proponowana oferta jest skierowana do WAS:

 • Niskie poczucie własnej wartości - nadmierne przecenianie oceny innych, przekonanie o niskiej własnej wartości spowodowane zachowaniem bliskiej osoby;
 • Nadopiekuńczość, zbyt mocne koncentrowanie się na bliskiej osobie, próby rozwiązywania jej/jego problemów, zaniedbywanie własnych spraw;
 • Lęk, obawy przed zachowaniami bliskiej osoby, niepokój przed zmianami;
 • Złość, agresję w stosunku do innych, często doświadczaną na skutek stresów, kontakt z tym uczuciem łatwiejszy niż z innymi;
 • Zaprzeczanie, tendencję do unikania konfrontacji z rzeczywistością, okłamywanie siebie i innych, pomniejszanie skali własnych problemów;
 • Nadmierną dbałość o potrzeby innych zaniedbując jednocześnie swoje własne;
 • Częste zakłopotanie spowodowane zachowaniem bliskiej osoby;
 • Poczucie winy lub odpowiedzialności za zachowania innych osób;
 • Częste wyręczanie, przejmowanie na siebie odpowiedzialności za czyny bliskiej osoby;
 • Kłamstwa w celu zatuszowania postępowania osoby bliskiej.

Im więcej powyżej przedstawionych objawów zauważyliście Państw u siebie, tym poważniejszy jest problem współuzależnienia i tym bardziej wskazana jest fachowa pomoc.

Cel programu:

 • Wyposażenie uczestników w wiedzę z zakresu uzależnień oraz ich wpływu na funkcjonowanie rodziny;
 • Kształtowanie umiejętności intrapsychicznych i interpersonalnych, kompetencji konstruktywnego radzenia sobie – służących poprawie jakości życia;
 • Autodiagnoza własnych problemów psychologicznych wynikających z życia z osobą uzależnioną oraz pogłębiona praca psychologiczna w celu ich zniwelowania (w trybie grupowym lub indywidualnym z psychologiem – adekwatnie do potrzeb).

Spotkania mają formę grupową (czas trwania: ok. 2 godzin zegarowych) i dają przestrzeń do wymiany doświadczeń oraz wzajemnego wsparcia.

Wszystko będzie się odbywać w miłej atmosferze, przy kawie, herbacie i ciastku.