Szkolenie z Depresji Dziecięcej i Młodzieżowej

Ośrodek Profilaktyki i Integracji Społecznej Miejskiego Centrum Pomocy Społecznej przy wsparciu Stowarzyszenia Oratorium – Przygoda Życia zorganizował szkolenie warsztatowe z zakresu depresji dziecięcej i młodzieżowej. Spotkanie odbyło się 29.10.2018 r. Udział w nim wzięli pedagodzy pabianickich szkół, OPiIS i Placówki Wsparcia Dziennego "Junior". Zajęcia przeprowadziła psycholog Anna Nowak współpracująca z OPiIS. Warsztat był odpowiedzią na rosnący problem podejmowania prób samobójczych i samobójstw dokonywanych przez dzieci i młodzież. Uczestnicy poszerzyli swoją wiedzę na temat zjawiska depresji m.in.:
- Poznali objawy, sygnały ostrzegawcze pozwalające na wstępna diagnozę problemu,
- Przedyskutowali czynniki ryzyka, które mogą sprzyjać rozwojowi choroby
- Dowiedzieli się jak reagować w sytuacji występowania objawów,
- Gdzie szukać pomocy.
Uczestnicy zostali wyposażeni w materiały edukacyjne oraz otrzymali zaświadczenia odbycia szkolenia.

Komentarze