Szkolenie "Przyjaciele Zippiego"

W dniach 26 i 30 października grupa 15 nauczycieli nauczania początkowego oraz pedagogów szkolnych z pabianickich szkół podstawowych wzięło udział w szkoleniu przygotowującym do realizowania programu „Przyjaciele Zippiego”.

Program „Przyjaciele Zippiego” to międzynarodowy program promocji zdrowia psychicznego dla dzieci w wieku 5-8 lat, który kształtuje i rozwija umiejętności psychospołeczne u małych dzieci. Uczy różnych sposobów radzenia sobie z trudnościami i wykorzystywania nabytych umiejętności w codziennym życiu oraz doskonali relacje dzieci z innymi ludźmi. Nie koncentruje się on na dzieciach z konkretnymi problemami czy trudnościami, ale promuje zdrowie emocjonalne wszystkich małych dzieci.

Szkolenie przeprowadził Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi, a realizowane było w sali udostępnionej przez S.P. 16. Przedsięwzięcie sfinansowano w ramach realizacji Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Pabianice na lata 2017-2018 ze środków Urzędu Miejskiego i Ośrodka Profilaktyki i Integracji Społecznej Miejskiego Centrum Pomocy Społecznej w Pabianicach.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za zaangażowanie i życzymy owocnej realizacji. :-)


Komentarze