Spotkanie podmiotów reintegracyjnych w RCPS w Łodzi.

Dnia 20.03.2018 r. przedstawiciele Klubu Integracji Społecznej uczestniczyli w SPOTKANIU PODMIOTÓW REINTEGRACYJNYCH w Regionalnym Centrum Polityki Społecznej w Łodzi w ramach projektu: „Koordynacja i rozwój ekonomii społecznej w województwie łódzkim”. 

Przedstawiono informacje dotyczące możliwości wsparcia OWES oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych w regionie łódzkim dofinansowanych ze środków PFRON.

Podpisano porozumienie dotyczące tworzenia sieci kooperacji podmiotów reintegracyjnych (ZAZ, WTZ, CIS, KIS), które stanowi przypieczętowanie współpracy pomiędzy podmiotami za Regionalnym Centrum Polityki Społecznej. 


Komentarze