Spotkanie KIS z podmiotami organizującymi miejsca pracy w ramach PSU

Dnia 7.02.2019 w godz. 10.00 i 15.00 odbyły się spotkania Klubu Integracji Społecznej z podmiotami organizującymi miejsca pracy w ramach PSU. Gościliśmy przedstawicieli:

-  miejskich jednostek organizacyjnych,

-  ośrodków  MCPS Pabianice,

-  placówek oświatowych miejskich i powiatowych działających na terenie Pabianic,

-  stowarzyszeń i organizacji prowadzących działalność charytatywną.

Omówiono podstawowe zasady współpracy, zagadnienia związane z organizacją miejsc pracy, porządkiem i dyscypliną pracy m.in. BHP, RODO.  Podpisano porozumienia wewnętrzne obowiązujące w 2019 roku.

Komentarze