ds. Problemów Alkoholowych

Oferta punktu skierowana jest dla osób pijących szkodliwie i nadużywających alkoholu oraz ich bliskich jak również do osób, które potrzebują porady w utrzymaniu abstynencji.


Zakres działań:

 • Pomagamy osobom, które piją w sposób problemowy oraz ich rodzinom.
 • Motywujemy osoby pijące w sposób szkodliwy lub problemowy do leczenia.
 • Informujemy o miejscach leczenia uzależnień.
 • Wspieramy osoby z problemem alkoholowym w utrzymaniu abstynencji.
 • Pomagamy osobom uzależnionym od alkoholu w podejmowaniu kolejnych kroków pomocnych w trzeźwieniu (oferta skierowana jest do osób, które ukończyły programy terapeutyczne w Placówkach Leczenia Uzależnień).
 • Pomagamy osobom pijącym w sposób ryzykowny i szkodliwy.
 • Prowadzimy spotkania edukacyjne i psychoedukacyjne w kontakcie grupowym i indywidualnym oraz konsultacje telefoniczne.
 • Konsultacje z terapeutą uzależnień po wcześniejszym kontakcie telefonicznym.

W ramach Punktu Konsultacyjnego prowadzimy następujące działania:

 • Grupa edukacyjna dla osób pijących szkodliwie i nadużywających alkoholu.
 • Psychoedukacja osób uzależnionych od alkoholu, które ukończyły podstawowy program terapeutyczny w placówkach leczenia uzależnień - spotkania indywidualne.
 • Psychoedukacja osób nadużywających alkoholu i pijących szkodliwie utrzymujących abstynencję - spotkania indywidualne.
 • Współpraca z Wydziałem Pomocy Środowiskowej.

Konsultacje indywidualne skierowane do osób pijących w sposób ryzykowny i szkodliwy:

 • edukacja na temat alkoholu i jego właściwości,
 • omówienie potencjalnych zagrożeń wynikających z używania alkoholu,
 • nauka obserwowania swojego picia,
 • zmiana zwyczajów wynikająca z picia nawykowego,
 • umiejętności wprowadzania środków ostrożności w sytuacjach wysokiego ryzyka,
 • wsparcie w decyzji dotyczącej abstynencji lub wprowadzania korzystania z alkoholu o niskim ryzyku szkód bez rezygnacji z ważnych relacji społecznych.
Aktualności

Brak aktualności przypisanych do tej jednostki.