"Kierunek Przemiana"

Zakończyliśmy rekrutację do projektu "KIERUNEK PRZEMIANA - aktywizacja edukacyjna, społeczna i zawodowa".

W ramach projektu uruchomiono od 29 stycznia 2018 r. Program Aktywizacja i Integracja (PAI).

Zajęcia w Module Integracja dla 18 uczestników projektu odbywają się w 2 grupach. Szkolenia prowadzi psycholog, doradca zawodowy w dostosowanej do potrzeb sali szkoleniowej przy ul. Traugutta 8 w Pabianicach.

Równocześnie osoby uczestniczą w programie Prac Społecznie Użytecznych (PSU).

Komentarze