Program skierowany jest do klientów Klubu Integracji Społecznej używających alkoholu w sposób szkodliwy lub ryzykowny.

Cele programu:

  • praca nad redukcją szkód wynikających z destrukcyjnego wpływu pici alkoholu szczególnie w aspekcie zawodowym i zdrowotnym,
  • nabycie konstruktywnych umiejętności pomocnych w utrzymaniu abstynencji,
  • tworzenie sieci wsparcia,
  • opracowanie planu zmiany w aspekcie zawodowym i osobistym.