Program PAI jest partnerstwem zadaniowym i jest realizowane przez PUP Pabianice i MCPS. Do udziału w programie kierowane są osoby zamieszkałe na terenie Pabianic, zarejestrowane w PUP Pabianice, dla których ustalono III profil pomocy, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej w szczególności realizujące kontrakt socjalny.


Program składa się z 2 modułów prowadzonych w okresie 2 miesięcy:

  • Aktywizacyjnego obejmującego prace społecznie użyteczne (łącznie 80 h).

  • Integracyjnego obejmującego zajęcia aktywizacyjne (grupowe i indywidualne - łącznie 80 h) realizowane przez KIS MCPS Pabianice.

REALIZACJA PAI

I EDYCJA 01.03-30.04.2015


rozpoczęło 10 uczestników
ukończyło 9 osób

II EDYCJA 01.09-31.10.2015


rozpoczęło 5 uczestników
ukończyły 4 osoby

III EDYCJA 11.04-11.06.2016


rozpoczęło 7 uczestników
ukończyło 5 osób

 IV EDYCJA 29.01-29.03.2019
(w ramach projektu
"Kierunek Przemiana...")
rozpoczęło 18 uczestników

MCPS Pabianice jako jeden z niewielu OPS-ów w woj. łódzkim realizuje ten program. Ilość osób biorących udział w zajęciach wynika ze specyfiki pracy z osobami z III profilu bezrobotnych, którzy wymagają szczególnego wsparcia ze strony PUP i innych instytucji rynku pracy.