dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

Oferta punktu skierowana jest do ofiar przemocy w rodzinie. Przemoc w rodzinie to zamierzone, wykorzystujące przewagę sił działanie przeciw członkowi rodziny, naruszajace prawa i dobra osobiste, powodujące cierpienie i szkody. W relacji jedna ze stron ma przewagę nad drugą. Ofiara jest zazwyczaj słabsza, a sprawca silniejszy. Przemoc w rodzinie jest przestępstwem. 

Najczęstszymi formami przemocy w rodzinie są:

  • przemoc fizyczna: bicie, popychanie, kopanie, duszenie, bicie przedmiotami, parzenie, policzkowanie,etc.
  • przemoc psychiczna: wyśmiewanie, szydzenie, karanie przez odmowę uczuć, okazywanie braku szacunku, poddawanie stałej krytyce, kontrolowanie i ograniczanie kontaktu z bliskimi,etc.
  • przemoc ekonomiczna: zmuszanie do oddawania zarobionych pieniędzy, uniemożliwianie podjęcia pracy, niezaspokajanie podstawowych potrzeb materialnych
  • przemoc seksualna: wymuszanie pożycia seksualnego, nieakceptowanych praktyk seksualnych, seksu z osobami trzecimi, demonstrowanie zazdrości,etc.. 

Pierwszym krokiem do przerwania przemocy jest przełamanie izolacji i milczenia. Masz prawo do szacunku i godnego traktowania. Masz prawo czuć się bezpiecznie w swoim domu. 


W Punkcie Konsultacyjnym znajdziesz:

  • konsultacje terapeuty
  • pomoc w wychodzeniu z sytuacji przemocy
  • pomoc pedagoga
  • porady prawne
  • porady psychologiczne 

Do prawnika i psychologa kieruje konsultant z Punktu dla Ofiar Przemocy w Rodzinie. 


Realizowane programy:


Aktualności

Międzynarodowy Dzień Dziecka i Szkolna Gra Czytelnicza

W czasie Międzynarodowego Dnia Dziecka w Szkole Podstawowej nr 5 im. Grzegorza Piramowicza nasi pedagodzy wspólnie z wolontariuszami "AGRAFKI", strażnikami miejskimi oraz instruktorkami fitness realizowali "I Szkolną Grę Czytelniczą".Udział w...

czytaj więcej

Zakończenie pracy grup socjoterapeutycznych

W dniu 31 maja, w ramach Programu Ochrony Dzieci Przed Przemocą, odbyło się uroczyste zakończenie pracy grup socjoterapeutycznych ze szkół podstawowych nr 5 i 14, w sezonie 2016/17, w pizzerii Karuzela. Ciężka praca nad sobą wymaga wielu...

czytaj więcej