ds. Przemocy w Rodzinie

Oferta punktu skierowana jest do ofiar przemocy w rodzinie. Przemoc w rodzinie to zamierzone, wykorzystujące przewagę sił działanie przeciw członkowi rodziny, naruszajace prawa i dobra osobiste, powodujące cierpienie i szkody. W relacji jedna ze stron ma przewagę nad drugą. Ofiara jest zazwyczaj słabsza, a sprawca silniejszy. Przemoc w rodzinie jest przestępstwem. 

Najczęstszymi formami przemocy w rodzinie są:

 • przemoc fizyczna: bicie, popychanie, kopanie, duszenie, bicie przedmiotami, parzenie, policzkowanie,etc.
 • przemoc psychiczna: wyśmiewanie, szydzenie, karanie przez odmowę uczuć, okazywanie braku szacunku, poddawanie stałej krytyce, kontrolowanie i ograniczanie kontaktu z bliskimi,etc.
 • przemoc ekonomiczna: zmuszanie do oddawania zarobionych pieniędzy, uniemożliwianie podjęcia pracy, niezaspokajanie podstawowych potrzeb materialnych
 • przemoc seksualna: wymuszanie pożycia seksualnego, nieakceptowanych praktyk seksualnych, seksu z osobami trzecimi, demonstrowanie zazdrości,etc.. 

Pierwszym krokiem do przerwania przemocy jest przełamanie izolacji i milczenia. Masz prawo do szacunku i godnego traktowania. Masz prawo czuć się bezpiecznie w swoim domu. 


W Punkcie Konsultacyjnym znajdziesz:

 • konsultacje terapeuty
 • pomoc w wychodzeniu z sytuacji przemocy
 • pomoc pedagoga
 • porady prawne
 • porady psychologiczne 

Do prawnika i psychologa kieruje konsultant z Punktu dla Ofiar Przemocy w Rodzinie. 


Realizowane programy:

 • Program Ochrony Ofiar Przed Przemocą w Rodzinie
 • Program Ochrony Dzieci przed Przemocą.


Aktualności

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

W dniach 18-22 lutego 2019 roku obchodzony będzie Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem.W ramach tej kampanii zapraszamy do skorzystania z bezpłatnych konsultacji prawnych oraz konsultanta - specjalisty ds. pomocy ofiarom przemocy w...

czytaj więcej

Happening przed Urzędem Miasta

W związku z obchodami 16 Dni Przeciwko Przemocy ze względu na Płeć przed Urzędem Miejskim w Pabianicach Prezydent Miasta Pabianic oraz jego zastępcy wraz z policją i Zespołem Interdyscyplinarnym rozdawali białe kwiaty z przesłaniem...

czytaj więcej