ds. problemów narkotykowych, HIV i AIDS

Oferta Punktu konsultacyjnego ds. problemów narkomanii, HIV i AIDS skierowana jest do osób używających substancji psychoaktywnych (w tym: narkotyków, "dopalaczy", leków bez recepty), osób niepełnoletnich używających alkoholu oraz ich rodzin i bliskich.

Zakres świadczonych usług:

 • poradnictwo oraz edukacja z zakresu zagrożeń związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, rozwoju uzależnienia i problemów z niego wynikających, wczesnego rozpoznawania sygnałów używania środków uzależniających, mechanizmów uzależnienia, procedur przeprowadzania interwencji rodzinnych, postępowania wobec osoby używającej,
 • konsultowanie w celu dokonania wstępnej diagnozy problemowej,
 • motywowanie do ograniczenia, zaprzestania używania środków oraz do podjęcia leczenia,
 • informowanie o ofercie pomocowej i wspierającej z terenu miasta, województwa, kraju oraz procedurach prawnych,
 • spotkania wspomagające trzeźwość dla osób które ukończyły terapię,
 • spotkania wspierające dla bliskich, mające na celu wzmocnienie umiejętności zaradczych, kompetencji wychowawczych, spójnych postaw rodzicielskich oraz pracę nad asertywnością,
 • pomoc w organizacji sieci wsparcia (we współpracy z pracownikiem socjalnym, prawnikiem oraz psychologiem),
 • organizacja spotkań edukacyjnych, warsztatów profilaktycznych,
 • organizacja miejskich akcji, kampanii profilaktycznych, udział w kampaniach ogólnopolskich.

Oferta punktu skierowana jest też do osób zakażonych HIV, chorych na AIDS, podejmujących zachowania ryzykowne oraz ich bliskich.

Zakres świadczonych usług:

 • poradnictwo, spotkania wspierające,
 • edukacja w zakresie zachowań ryzykownych, dróg zakażenia oraz problemów wynikających z zakażenia, postępowania po ekspozycji na materiał potencjalnie zakażony, placówek diagnostycznych i wsparcia,
 • miejskie akcje i kampanie społeczne oraz udział w kampaniach ogólnopolskich.

Punkt konsultacyjny prowadzi też:

Pomarańczową Linię - skierowaną do dzieci i młodzieży używających alkoholu,

Program Antynikotynowy,


Aktualności

1 grudnia - Światowy Dzień AIDS

33 lata temu,27 października podczas 38 Sesji Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych ustanowiono, że 1 grudnia będzie Światowym Dniem AIDS. To bardzo istotna data, ponieważ Epidemia HIV to narastający problem. Dane statystyczne pokazują, że z...

czytaj więcej

Szkolenie "Przyjaciele Zippiego"

W dniach 26 i 30 października grupa 15 nauczycieli nauczania początkowego oraz pedagogów szkolnych z pabianickich szkół podstawowych wzięło udział w szkoleniu przygotowującym do realizowania programu „Przyjaciele Zippiego”.Program „Przyjaciele...

czytaj więcej