ds. problemów narkotykowych, HIV i AIDS

Oferta Punktu konsultacyjnego ds. problemów narkomanii, HIV i AIDS skierowana jest do osób używających substancji psychoaktywnych (w tym: narkotyków, "dopalaczy", leków bez recepty), osób niepełnoletnich używających alkoholu oraz ich rodzin i bliskich.

Zakres świadczonych usług:

 • poradnictwo oraz edukacja z zakresu zagrożeń związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, rozwoju uzależnienia i problemów z niego wynikających, wczesnego rozpoznawania sygnałów używania środków uzależniających, mechanizmów uzależnienia, procedur przeprowadzania interwencji rodzinnych, postępowania wobec osoby używającej,
 • konsultowanie w celu dokonania wstępnej diagnozy problemowej,
 • motywowanie do ograniczenia, zaprzestania używania środków oraz do podjęcia leczenia,
 • informowanie o ofercie pomocowej i wspierającej z terenu miasta, województwa, kraju oraz procedurach prawnych,
 • spotkania wspomagające trzeźwość dla osób które ukończyły terapię,
 • spotkania wspierające dla bliskich, mające na celu wzmocnienie umiejętności zaradczych, kompetencji wychowawczych, spójnych postaw rodzicielskich oraz pracę nad asertywnością,
 • pomoc w organizacji sieci wsparcia (we współpracy z pracownikiem socjalnym, prawnikiem oraz psychologiem),
 • organizacja spotkań edukacyjnych, warsztatów profilaktycznych,
 • organizacja miejskich akcji, kampanii profilaktycznych, udział w kampaniach ogólnopolskich.

Oferta punktu skierowana jest też do osób zakażonych HIV, chorych na AIDS, podejmujących zachowania ryzykowne oraz ich bliskich.

Zakres świadczonych usług:

 • poradnictwo, spotkania wspierające,
 • edukacja w zakresie zachowań ryzykownych, dróg zakażenia oraz problemów wynikających z zakażenia, postępowania po ekspozycji na materiał potencjalnie zakażony, placówek diagnostycznych i wsparcia,
 • miejskie akcje i kampanie społeczne oraz udział w kampaniach ogólnopolskich.

Punkt konsultacyjny prowadzi też:

Pomarańczową Linię - skierowaną do dzieci i młodzieży używających alkoholu,

Program Antynikotynowy,


Aktualności

Pabianickie Obchody Światowego Dnia AIDS

Pabianickie Obchody Światowego Dnia AIDS 01.12.2017 r. Punkt Konsultacyjny ds. Problemów Narkotykowych, HIV i AIDS Ośrodka Profilaktyki i Integracji Społecznej działającego w strukturach Miejskiego Centrum Pomocy Społecznej wraz...

czytaj więcej

DIALOG MOTYWUJĄCY

Ośrodek Profilaktyki i Integracji Społecznej Miejskiego Centrum Pomocy Społecznej w Pabianicach, w dniach 10-11 października 2017 r. zorganizował szkolenie warsztatowe z "Dialogu Motywacyjnego".Realizatorem spotkania była Akademia...

czytaj więcej