Projekt "KIERUNEK PRZEMIANA - aktywizacja społeczna, edukacyjna i zawodowa" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programy operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020.


Wszystkie informacje dotyczące projektu dostępne są na oficjalnej stronie pod adresem www.kierunek-przemiana.pl