Ośrodek Profilaktyki i Integracji Społecznej powstał w skutek przekształcenia Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w 2004 r. w skutek zmiany ustawy o wychowaniu w trzeźwości.


Miejski Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień był jednostką budżetową podległą Urzędowi Miasta Pabianice i został powołany z dniem 01.01.1998 r. Celem jednostki była pomoc osobom uzależnionym od alkoholu i ich rodzinom. W następnych latach przygotowano ofertę dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym - program socjoterapeutyczny. 

W wyniku zmiany ustawy o wychowaniu w trzeźwości realizację powyższych zadań zobowiązano pomoc społeczną a jednocześnie prowadzenie działań terapeutycznych w zakresie pomocy osobom uzależnionym od alkoholu przejęły Zakłady Opieki Zdrowotnej lub instytucje, które podpisały umowę z NFZ.

W 2004 r. MOPiTU przekształcono w Ośrodek Profilaktyki i Integracji Społecznej ramach Miejskiego Centrum Pomocy Społecznej z ofertą działań psychoedukacyjnych z elementami terapeutycznymi. Więcej o naszych działaniach możesz przeczytać TUTAJ.