Happening przed Urzędem Miasta

W związku z obchodami 16 Dni Przeciwko Przemocy ze względu na Płeć przed Urzędem Miejskim w Pabianicach Prezydent Miasta Pabianic oraz jego zastępcy wraz z policją i Zespołem Interdyscyplinarnym rozdawali białe kwiaty z przesłaniem wspierającym przeciwdziałanie przemocy oraz informację o miejscach świadczących pomoc osobom pokrzywdzonym przemocą w naszym mieście.

Organizatorem kampanii jest Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ośrodek Profilaktyki i Integracji Społecznej Miejskiego Centrum Pomocy Społecznej w Pabianicach.

Więcej o całej akcji opowiedziała Przewodnicząca Zespołu Inderdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie - Pani Sylwia Zawadowska w pabianickiej telewizji Pro-MOK.
3:38 Flesz - Pro-MOK

Komentarze