Projekt „Droga do przemiany” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020.

Zapraszamy 90 mieszkańców miasta Pabianice, bezrobotnych klientów Miejskiego Centrum Pomocy Społecznej w Pabianicach, zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

Projekt realizowany jest w trzech rocznych edycjach od 01.10.2019 r. do 30.09.2022 r.

Głównym celem projektu jest podniesienie poziomu aktywności społecznej, edukacyjnej i zawodowej.

Oferujemy następujące wsparcie:

- poradnictwo specjalistyczne (psycholog, prawnik, terapeuta uzależnień)

- zajęcia podnoszące kompetencje ogólne (kurs komputerowy, kurs prawa jazdy kat.B)

- szkolenia zawodowe (w tym opiekun osoby zależnej)

- staże zawodowej

- wyjazd diagnostyczno – edukacyjny

- warsztat kompetencji życiowych

- Prace Społecznie Użyteczne

Zapewniamy:

- stypendia szkoleniowe i stażowe

- catering w trakcie szkoleni- materiały szkoleniowe

- wykwalifikowaną kadrę

- certyfikaty potwierdzające zdobyte umiejętności i uzyskane kwalifikacje

Więcej informacji znajdziecie Państwo na oficjalnej stronie projektu pod adresem www.drogadoprzemiany.pl