16 Dni Przeciwko Przemocy ze Względu na Płeć

25 listopada rozpoczyna się międzynarodowa kampania "16 Dni Przeciwko Przemocy ze Względu na Płeć". Dzień 25 listopada został uznany jako Międzynarodowy Dzień Eliminacji Przemocy wobec Kobiet. Ostatni dzień akcji to 10 grudnia, czyli Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka. Ten przedział symbolicznie zaznacza związek pomiędzy przemocą wobec kobiet a naruszaniem praw człowieka. Podkreśla, że przemoc wobec kobiet jest pogwałceniem praw człowieka.

Celem kampanii jest wyeliminowanie wszelkich form przemocy wobec kobiet. 

Komentarze